Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Térítési díjak


Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2011.(VIII.30.) rendelete(egységes szerkezetbe foglalva a 2/2015.(II.13.) önk.r.-el)

Az étkezési térítési díjak megállapításáról. Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 146. §-a és a 151.§ (1) bekezdésekben kapott felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

 
1.§(1) Óvodai térítési díjak
Tízórai: 100 Ft
Ebéd: 200 Ft
Uzsonna: 100 Ft
Egy egész napos óvodás teljes összegű térítési díja: 400,-Ft

Kapcsolat

Arany János Általános Művelődési Központ Napköziotthonos Óvoda
5411 Kétpó, Ond vezér út 26.

Óvodavezető: Boldogné Tóth Magdolna

Telefon: +36 56 333 126

E-mail: amkketpo@gmail.com

Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek-ig: 
6.15-16:15

Bankszámlaszám: 69800119-11041166

Adószám: 16837690-1-16

Berettyó – Körös Többcélú Társulás
Szociális Szolgáltató Központ
Család- és Gyermekjóléti Központ

5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1.
Tel.: (56) 551-915  / 944 és 945 mellék