Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok


Az intézmény főtevékenysége: Óvodai nevelés - A gyermekek nevelése hároméves kortól a tankötelezettség kezdetéig-

 

Alaptevékenységei:

·         Óvodai nevelés

·         Közművelődési tevékenység

·         Könyvtári szolgáltatás

 

Az intézmény szakágazati besorolása, szakfeladatai:Kormányzati funkció száma              Tevékenység megnevezése


091110                                                   Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091120                                                  Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

091140                                                  Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

082042                                                 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082043                                                 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

082044                                                  Könyvtári szolgáltatások

082091                                                   Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

082092                                                  Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

082093                                                  Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

082094                                                  Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés

 

 

Az intézmény működési köre: Kétpó község közigazgatási területe.

Az Óvodai intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 25 fő óvodás (1 csoport, amely a felvehető létszám 20%-val bővíthető, a fenntartó engedélyével) Szabad férőhely esetén, Kétpó község közigazgatási területén kívül lakó gyermek is felvehető.

 

3. Az intézmény alaptevékenységét meghatározó jogszabályok:

 

·         A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

·         1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról

·         229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

·         A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet

·         363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az óvodai nevelés országos alapprogramjáról

·         Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének irányelvei

·         1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatóságról

·         1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról

·         138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról közoktatási intézményekben

·         A kulturális javak védelméről és muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. Törvény
. 2023. évi LII. törvény a pedagógusok új életpályájáról 

 

4. Az ellátandó vállalkozási tevékenység köre, mértéke

 

A köznevelési intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.


KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA