Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Bemutatkozás

Az óvoda épülete több mint 50 éve épült (1961). Kezdetben egy csoportos, majd 1980-tól két, részben osztott csoport működött 2003-ig. Azóta ismét egy vegyes csoporttal, 25 férőhellyel, 10 órás nyitva tartással biztosítjuk a község, az ide tartozó Pusztapó, illetve a mezőtúri külterületről bejáró 3-7 éves gyermekek egész napos elhelyezését, nevelését, fejlesztését.
Pályázati úton sikerült 2004-ben  forrást teremteni az épület modernizálására, így  teljes belső és külső tatarozás történt. 2013 nyarán megújult és korszerűsödött a fűtési rendszer, kicserélték a radiátorokat, új festést kaptak az udvari játékok és a kerítés is. Ma óvodánk épülete és berendezése a kor elvárásainak, igényeinek megfelelő.
2016. decemberében a hagyományos jótékonysági bálunkon befolyt bevételből  plusz önkormányzati támogatással  beszerzésre került a  DIOO ’Digitális Okos Játék Óvodásoknak’. Amellett, hogy szórakoztató feladatok kihívása elé állítja a kis felhasználókat egy mai gyermekek számára vonzó, virtuális mesevilágban, egyben kontrollálható játékkörnyezetet és irányítható játékfeltételeket teremt. Lehetővé teszi bizonyos - iskolaalkalmasság eléréséhez szükséges - képességterületek fejlesztését, a gyermek fejlődésének nyomon követését, s ennek dokumentációját visszakereshető formában meg is őrzi. A hatékony működés elősegítése miatt, az internet illetve villamos hálózat kiépítése mellett áthelyezése 2018. nyarán megtörtént.
Új rádiós  mp3 lejátszó és televízió került beszerzésre, a gyermekek még több csatornás ismeretszerzésének biztosítására.
Óvodánk  a néphagyományőrzést, a népi kultúra ápolását feladatának tekinti. Az óvodapedagógusok beépítik a kisgyermekek nevelésébe mindazon értékeket, amelyek a folklórban megőrzésre érdemesek. Az óvodapedagógus megteremti azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés szerves része a hagyományápolás. Így a modern világgal ötvöződve tovább él a népi kultúra, s a mai gyerekek is megtalálják benne a szépséget, örömöt és követendőt. Óvodánk természetes közege a hagyományőrzésnek, a népi kultúra gyermektől gyermekig, óvodapedagógustól óvodapedagógusig, szájról-szájra hagyományozódik. Óvodapedagógusaink ismerik, szeretik a gyermekfolklórt, képesek azonosulni azzal. Tudják a népszokások eredetét, ismerik azok lényegét, hiedelemvilágát, jelképeit. Gyermeknevelési módszerünk „titka” az őszinte gyermek szeretetben, a gyermek tiszteletében, egyéni fejleszthetőségében keresendő. Mindent megteszünk, hogy a gyermek, érdeklődő, a világra nyitott, befogadó legyen. Tisztelje társait, a felnőtteket, ismerje meg a valódi értékeket, tudjon örülni, lelkesedni. 
A Jobb Veled a Világ Alapítvány által működtetett Boldogság Intézet nyílt pályázatot hirdetett magyarországi és határon túli nevelési-oktatási intézmények számára „Boldog Óvoda” és „Örökös Boldog Óvoda” cím elnyerésére. „A program kiemelt küldetése, hogy a pozitív pszichológia eredményeire építve adjon ötleteket és módszertani segítséget a boldogságra való képesség fejlesztéséhez az óvodás korosztály számára.” A Boldogságórák csökkentik a gyerekek szorongását, miközben erősíti önbizalmukat. Így nemcsak kiegyensúlyozottabbá válnak, de jobban is teljesítenek
Óvodánk természetesen nyit az új és innovatív dolgok felé, ezért, ha lehetőségünk adódik pályázunk, ezzel is színvonalasabbá téve óvodánkban zajló tevékenységet. Ez a 21. században elengedhetetlen.

Kapcsolat

 
Arany János Általános Művelődési Központ Napköziotthonos Óvoda
5411 Kétpó, Ond vezér út 26.

Óvodavezető: Boldogné Tóth Magdolna

Telefon: 
+36 56 333 126

E-mail: amkketpo@gmail.com

Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek-ig: 
6.15-16:15

Bankszámlaszám: 69800119-11041166

Adószám: 16837690-1-16

Berettyó – Körös Többcélú Társulás
Szociális Szolgáltató Központ
Család- és Gyermekjóléti Központ

5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1.
Tel.: (56) 551-915  / 944 és 945 mellék