2021/2022-es óvodai beiratkozásra vonatkozó különleges szabályaink

Beiratkozás

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) b) pontja és a Kétpó Község Önkormányzat Képviselő- testülete határozata alapján az óvodai beíratás minden évben, ugyanabban az időszakban történik, minden év április 20 és május 20-a között.
Az óvodai felvétel, illetve a gyermek átvétele más intézményből jelentkezés alapján történik. Az óvodai nevelés teljes ideje alatt kérelmezheti a szülő a gyermeke óvodába való felvételét, vagy átíratását egy másik óvodába. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről közleményt, vagy hirdetményt tesz közzé a helyben szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább 30 nappal.

A beiratkozásra meghatározott idő:

Kétpó Község Önkormányzata 5/2021.(II.15.) képviselő-testületi határozata
Az óvodába történő jelentkezés módjának és az óvodai általános felvétel időpontjának meghatározása
Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján –figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjára- az alábbi határozatot hozza:

1.    Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartása alatt álló ÁMK Napköziotthonos Óvoda tekintetében a 2021/2022. nevelési évre vonatkozóan az óvodába történő jelentkezés módjáról és az óvodai általános jelentkezés időpontjáról az alábbiak szerint dönt:

Az óvodai jelentkezés helye: Kétpó, Ond Vezér út 26.

Az óvodai általános jelentkezés időpontja:

2021. április 20.(kedd) 8.00-12.00 óra és
2021. április 21.(szerda) 13.00-16.00 óra.

2.    Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a község honlapján az óvodai általános jelentkezés időpontjáról és az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a jogszabályokban meghatározott hirdetményt tegye közzé.


 

Kapcsolat

Arany János Általános Művelődési Központ Napköziotthonos Óvoda
5411 Kétpó, Ond vezér út 26.

Óvodavezető: Boldogné Tóth Magdolna

Telefon: +36 56 333 126

E-mail: amkketpo@gmail.com

Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek-ig: 
6.15-16:15

Bankszámlaszám: 69800119-11041166

Adószám: 16837690-1-16

Berettyó – Körös Többcélú Társulás
Szociális Szolgáltató Központ
Család- és Gyermekjóléti Központ

5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1.
Tel.: (56) 551-915  / 944 és 945 mellék